Yangın Pompası Kontrol ve Alarm Panoları

Yangın Pompası Kontrol ve Alarm Panoları
1- Kontrol ve alarm panosu kombine manuel ve otomatik operasyon tipi, NFPA20
gereksinimlerini karşılayan, UL listeli ve FM onaylı olacaktır.
3- Kontrol ve alarm panosu 3ph/50 Hz/380 V güç beslemesine göre yapılmış olacaktır.
4- Yangın pompasının otomatik olarak devreye girmesi/çıkması basınç sinyali
vasıtasıyla olacaktır. Basınç hattı, pompa basma hattı üzerinde bulunan check valfin
önünden alınacaktır. Basınç şalterleri kontrol panosunda bulunacak ve pompa
basma tarafından bakır boru ile sinyal bağlantısı yapılacaktır.
5- Basınç şalterlerinden haftalık test çalışmaları için dreyn bağlantısı yapılacaktır.
6- Basınç şalteri üzerinde birbirinden bağımsız kalibre edilebilir alt ve üst basınç set
düğmeleri bulunacaktır.
7- Kontrol ve alarm panosunde aşağıdaki fonksiyon, özellik ve cihazlar bulunacaktır.
- mikroişlemcili, basınç,voltaj ve akım dijital ekran üzerinden okunabilir.
- 2048 adet olay hafızalı, printer ve kaydedici ünitesi,
- haftalık test ve çalışma ünitesi,
- durum lambaları: enerji var, pompa çalışıyor,
- minimum çalışma zaman sayacı,
- eş zamanlı çalışma, lokal çalıştırma, remote çalıştırma,
- düşük basınç durum lambaları ile alarm lambaları: faz sırası , faz hatası, başlama
hatası, düşük voltaj, yüksek voltaj,
- relief vana boşaltma,
- düşük emiş basıncı, acil başlatma "Pressure and alarm recorder" ünitesi ile
komple
8- Elektrik motoru kontrol panosu ve starter tipi yıldız üçgen olacaktır. Starter, kontrol
panosunun konulacağı yerde bulunabilecek kısa devre akımına dirençli olacaktır.
9- Yangın pompası elektrik kontrol panosu içinde otomatik olarak normal güç
beslemesinden acil güç beslemesine bağlanmayı sağlayan otomatik transfer switch
bulunacaktır. Şalter, hem normal elektrik beslemesini hem de acil güç elektrik
beslemesini hissedecektir. Normal beslemenin voltaj ve frekans değerleri set
değerinin altına düştüğünde ve acil besleme devreye girdiğinde otomatik olarak acil
beslemeye bağlanacaktır.
10- Otomatik transfer switch kapasitesi, yangın pompası elektrik motorunun tam yük
akımının %115’inden fazla olacaktır. Şalter aynı zamanda motoru hareketsiz
durumdan tam yük durumuna çıkarmaya uygun kapasitede olacaktır.
2- Kontrol ve alarm panosu UL218’e uygun, NEMA’ya göre tam kapalı ve sızdırmaz
koruma sınıfında olacaktır.
11- Otomatik transfer switch UL1008’e uygun olacak ve kontrol panosu üzerinde
aşağıdaki ikaz lambaları bulunacaktır.
- Transfer Şalteri- Normal
- Transfer Şalteri- Emercency
- Emercency Kesme Şalteri- Açık
- Test
- Transfer Bypass
- Alarm Durdurma
Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini,tüm elektrik ve mekanik montajı,
testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi
Q=….. GPM H=…. PSI……………………………………………… Adet
Marka: Xylem-AC Fire Pump (ITT)
DIESEL YANGIN POMPASI
Pompa Özellikleri
Pompa tek veya iki kademeli, yatay bölünebilir gövdeli, santrifüj tip olacaktır. Yangın
pompası gövdesi, boru bağlantıları sökülmeden pompa çarkına ve diğer aksama
erişilebilir şekilde tasarlanmış olacaktır.
Pompa aşağıda belirtilen karaktere sahip olacaktır.
1- Gövdesi dökme demir olacaktır.
2- Pompanın sıfır debideki basıncı, pompanın seçim basıncının %140’ını
geçmeyecektir. Test basıncı, çalışma basıncının minimum 1,5 katı olacaktır.
3- Pompa mili SAE 1045 çelik olacaktır.
4- Mil yatakları makine yağı ile yağlanmış, içten tek sıra, dıştan çift sıra, merkezden
yayılan ve dıştan gelen yükleri taşıyacak şekilde seçilmiş top tipi olmalıdır. Dış mil
yatağı bir emniyet somunu ve kilitleme pulu tarafından tutulmalıdır. Mil yatakları, (iç
ve dış) pompa kasası açılmadan değiştirilebilir olmalıdır.
5- Pompa çarkı dökme bronzdan imal edilmiş olup, statik ve dinamik olarak balans
edilmiş olacaktır.
6- Pompa çarkı, mile bir kamalı geçme vasıtası ile bağlanmış olacaktır.
7- Salmastralar elastik tip olacaktır.
8- Pompa aşınma halkaları bronzdan mamul ve değiştirilebilir olacaktır.
9- Pompa şaftı karbon çeliğinden imal edilmiş ve şaft kılıfı bronz olacaktır.
10- Pompa yatakları ISO 281/1’e uygun olacaktır. Yataklar, gres yağlamalı rulmanlı
yatak, yatak gövdeleri dökme demir olacaktır. Yataklar yabancı madde girmesini
önleyecek şekilde kapaklı olacaktır.
11- Pompa gövdelerinin altında drenaj delikleri mevcut olacaktır.
12- Pompa sızdırmazlığı grafitli salmastra ile temin edilecek ve en az dört adet salmastra
halkası bulunacaktır. Salmastra içindeki fener halkası ve salmastra sıkıştırma
elemanı bronzdan yapılmış olacaktır.
13- Pompa, dizel sürücü ile ortak şase üzerine fabrikasında akuplajı yapılmış ve test
edilmiş olarak şantiyeye sevk edilecektir.
14- Pompa seçilen debi değeri ve basma yüksekliği için NFPA 20’ye uygun UL listeli ve
FM onaylı olacaktır.
Pompa aşağıda belirtilen aksesuarları ile komple olacaktır.
a- Hava atma ventili
b- Gövde Relief valfi
c- Pompa Kumanda panosu
d- Emme basma manometreleri
e- Eksantrik pompa emiş bağlantı redüksiyonu
f- Konsantrik pompa basma bağlantı redüksiyonu
g- Yakıt tankı ve aksesuarları (Yakıt tankı kapasitesi NFPA’e uygun olacaktır)
h- Emme basma manometreleri
i- Relief valf
Dizel Motorları
1- Motorum tam otomatik olarak çalışması için
- Susturucu
- Soğutma suyu sistemi
- Iki set 12 V kurşun asit batarya, batarya yatağı ve kabloları ile.
- Acil durum el ile kumanda teçhizatı
- Hava filtresi, yağlama pompası, yağ filtresi ve governör.
- Yakıt tankı, göstergesi, bağlantı elemanları ve aksesuarları ile
- Su soğutmalı egzost manifoldu
- Motor sıcak yol verme sistemi
- Elektrik starter, alternatör ve voltaj regülatörü
2- Yakıt rezervinin, motorun en az sekiz saat çalışmasını sağlanması gerekmektedir.
3- Motorun crank süresinin 90 saniye olması gerekmektedir.
4- Motor, sıkıştırma yöntemi ile ateşleme ( otto ignition) yapmalıdır.
5- Motor, %10 rezerv güç ile çalışmalıdır.
6- Çift şarj ünitesine ve çift ateşleme sistemine sahip olmalıdır.
7- Dizel pompayı otomatik olarak çalıştırmak için gerekli olan tüm sistem devre dışı
kaldığında, sürücünün direk marş ünitesi, dizel pompanın devreye girmesini
sağlamalıdır.
8- NFPA 20’ye uygun, UL listeli FM onaylı olacaktır.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ